Voorjaarsrapportage 2019

Veiligheid

Wijzigingen

3.2.1 Wijzigingen

1 Veiligheid

Begroting voor VJR

Wijziging

Begroting na VJR

2019

2019

  N/V

2019

Lasten

6.681

  N

6.681

Baten

-44

  N

-44

1 Veiligheid

Taakveld

2019

2020

2021

2022

LASTEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

N.v.t.

Diverse bijstellingen

N.v.t.

BATEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

N.v.t.

Diverse bijstellingen

N.v.t.

Bedragen * 1.000 euro

Toelichting wijziging

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
Niet van toepassing

Diverse bijstellingen
Niet van toepassing

ga terug