Voorjaarsrapportage 2019

Economie

Wijzigingen

3.4.1 Wijzigingen

3 Economie

Begroting voor VJR

Wijziging

Begroting na VJR

2019

2019

  N/V

2019

Lasten

4.854

-17

  V

4.837

Baten

-3.741

  N

-3.741

3 Economie

Taakveld

2019

2020

2021

2022

LASTEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

N.v.t

Diverse bijstellingen

1. Kapitaallasten-rente

3.2

-17

V

-17

V

-17

V

-17

V

BATEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

N.v.t.

Diverse bijstellingen

N.v.t

Bedragen * 1.000 euro

Toelichting wijziging

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
Niet van toepassing

Diverse bijstellingen
1.   Kapitaallasten - rente

De verlaging van de omslagrente leidt tot lagere rentelasten op de taakvelden. Hier tegenover staan lagere rentebaten op het taakveld 0.5 Treasury. Voor een toelichting wordt verwezen naar taakveld 0.5. Treasury (onderdeel 3.1).

ga terug