Voorjaarsrapportage 2019

Financieel resultaat

2. Financieel resultaat

In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van de financiële consequenties van de ontwikkelingen die zijn beschreven in deze voorjaarsrapportage. In paragraaf 3.1. wordt ingegaan op het verloop van het begrotingssaldo 2019 en het financieel meerjarenperspectief. Vervolgens wordt in onderdeel 3.2. dieper ingegaan op de wijzigingen in deze voorjaarsrapportage, die betrekking hebben op de begroting 2019.

Sorteren op